Нормативно-правова база щодо реалізації прав та обов'язків учнів навчального закладу

(витяг із Статуту Сарненського ліцею № 2 Сарненської районної ради Рівненської області)

    

 Учні навчального закладу мають право:

  - на вибір форми навчання, факультативів, курсів за вибором, позашкільних та позакласних занять, профілю навчання;

  - доступність  і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;

  - вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

  - безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

  - користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

  - участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

  - отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

  - перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

  - участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;

  - участь в роботі добровільних самодіяльних об’єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

  - повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

  - захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

Учні  закладу  освіти зобов’язані:

  - оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

  - підвищувати свій загальний культурний рівень;

  - брати участь у пошукові та науковій діяльності, передбаченій навчальними програми та навчальним планом закладу;

  -  дотримуватися вимог цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

  -  бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

  - дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників навчального закладу;

  - виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

  - дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

  - брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

  - дотримуватись вимог статуту, правил  внутрішнього розпорядку закладу;

  - дотримуватися правил особистої гігієни.

         Учні  закладу залучаються до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до цього Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей, норм i правил особистої гігієни та охорони здоров’я.