СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Сарненського ліцею № 2

Сарненської міської  ради Сарненського району Рівненської області

(Згідно Закону України  «Про освіту»)

 

І. Рівні освіти в Сарненському ліцеї № 2

1. Початкова освіта, яка відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікації.

2. Базова середня освіта, яка відповідає другому рівню Національної рамки кваліфікації.

3. Профільна середня освіта, яка відповідає третьому рівню Національної рамки кваліфікації.

 

ІІ. Повна загальна середня освіта має три рівні освіти

1.      Початкова освіта тривалістю чотири роки (за програмою 12 річної школи з 01.09.2018 р.).

2.      Базова середня освіта тривалістю п’ять років (за програмою 12 річної школи з 01.09.2022 р.).

3.      Профільна середня освіта тривалістю три роки (за програмою 12 річної школи з 01.09.2027 р.).

 

ІІІ. Управління закладом освіти в межах своїх повноважень, визначених  діючим законодавством та Статутом закладу здійснюють

1.      Засновник – Сарненська міська рада Сарненського району Рівненської області.

2.      Керівник закладу (директор).

3.      Колегіальний орган управління закладу освіти – педагогічна рада Сарненського ліцею № 2.

4.      Колегіальний орган громадського самоврядування – загальні збори Сарненського ліцею № 2.

5.      Інші органи:  збори  трудового колективу, профспілкова організація, батьківський комітет школи, батьківські комітети класів, органи учнівського самоврядування.