Освітня діяльність осіб з особливими освітніми потребами

Нормативно-правове забезпечення індивідуальної

та інклюзивної форми навчання

 

1. Положення про індивідуальну форму навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 №955, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 02.08.2019 №852/33823.
2. Положення про інклюзивно-ресурсний центр (пункти 11-37), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 (зі змінами).
3. Порядок зарахування, відрахування та перевід учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН України від 16.04.2018 №367, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.05.2018 №564/32016.
4. Типові освітні програми  спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджені наказами МОН України від 12.06.2018 року № 627, від 21.06.2018 року № 668.    
5.Лист Міністерства освіти і науки України «Методичні рекомендації  щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019-2020 н.р.» від 05.08.2019 № 1/9-498.
6. Програми з корекційно-розвиткової роботи для дітей з особливими освітніми потребами.
7. Поставнова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №753 "Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей з особливими освітніми потребами."
8. Постанова Кабінету Міністрів «Про порядок організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» від 15.08.2001 № 872.
9. Постанова Кабінету Міністрів «Про зміни, що вносяться до порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» від 09.08.2017 №588.
10.Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середгьої та дошкільної освіти, затверджене наказом МОН України 08.06.18 №609.
11. Положення про команду психолоо-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у Сарненському ліцеї №2 затверджене наказом Сарненського ліцею №2 від 18.03.2019 р. №42.