План роботи на жовтень 2020 року

01.10.2020 13:41

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник ліцею

______В.Г.Федорович

 

План роботи

Сарненського ліцею № 2

на жовтень 2020-2021 навчального  року

№ з/п

Зміст діяльності

Термін проведення

Відповідальні

Форма узагальне-

ння

І. Управління освітнім  закладом та організація методичної роботи

з педагогічними працівниками

1

Проведення наради при керівнику.

28.10.2020

9.30 год.

Керівник ліцею Федорович В.Г.

Протокольні доручення

2

Проведення педагогічної ради «Роль учнівського самоврядування у формуванні активної життєвої позиції та лідерських якостей в контексті викликів сучасності».

 

Заступник керівника Набухотна О.І.

 

Наказ

3

Проведення  мовного практикуму.

29.10

Грушевська Ж.П.

Інформація

4

Проведення  психологічного практикуму.

29.10

Дударик Ю.Г.

Інформація

5

Проведення психолого-педагогічних консиліумів:

«Адаптація учнів 5 класів до навчання в основній школі»;

 

 «Підготовка учнів 10 класів до впровадження Державного стандарту повної загальної середньої освіти» .

 

 

28.10,

12.00 год.

 

28.10,

10.00 год.

 

Заступники керівника:

Гаврало В.В.

 

 

Канецька Н.І.

 

 

Рекомендації

6

Організація заходів в канікулярний період

За окремим планом

Заступники керівника

План

ІІ. Удосконалення педагогічної майстерності педагогічних працівників

1

Проведення методичного рингу: «Особливості організації освітнього процесу в початковій школі в режимі онлайн».

27.10.2020

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

Рекомендації

ІІІ. Атестація педагогічних працівників

1

Подання до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням результатів попередньої атестації та строків проходження підвищення кваліфікації.

До 09 .10

2020

Керівник ліцею

Список

2

Оформлення подань до атестаційної комісії навчального закладу про проведення позачергової атестації педагогічних працівників з метою присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних звань.

До 09 жовтня

2020

Керівник ліцею або педагогічна рада

Подання

3

Оформлення заяв педагогічних працівників про проходження позачергової атестації, перенесення терміну атестації тощо.

До 09 жовтня

Педагогічні працівники, які атестуються

Інформація

4

Оформлення стенда з питань атестації.

 

До 21.10.2020

Заступник керівника

Канецька Н.І.

Інформація

5

Проведення засідань атестаційної комісії І рівня Сарненського ліцею № 2.

19.10.2020

 

 

Голова атестаційної комісії

Протокол

6

Розгляд документів, поданих до атестаційної комісії; ухвалення рішення щодо перенесення терміну атестації (якщо є відповідні заяви працівників); затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії; доведення графіка проведення атестації до відома осіб, які атестуються, під підпис.

До 19 жовтня

2020

Члени атестаційної комісії

Інформація

7

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів з відповідних предметів; тестування педагогів для об’єктивного оцінювання їхньої роботи тощо.

З 21 жовтня

2020

Члени атестаційної комісії

Інформація

8

Відвідування уроків та позаурочних заходів педагогічних працівників, які атестуються.

З 21 жовтня

2020

Члени атестаційної комісії

Інформація

ІV.Робота із здібними та обдарованими учнями

1

Підбір та складання діагностичного інструментарію за віковими нормами та видами обдарованості.

 До 03.10.2020

Практичний психолог

Дударик Ю.Г.

Інформація

2

Проведення І етапу  Всеукраїнських предметних олімпіад з навчальних предметів.

 За окремим графіком

Голови МО,

Заступник керівника  

Гаврало В.В.

Наказ

Розділ V. Реалізація Концепції «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

1

Формування у першокласників характеристик психологічно здорової особистості

Протягом місяця

Практичний психолог

 

Інформація

2

Контроль за адаптацією першокласників: відвідування уроків та занять, спостереження за дітьми під час прогулянок, спілкування, психодіагностичного обстеження.

Протягом місяця

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

 

Розділ VІ. Організація освітнього процесу в ліцеї та внутрішкільний контроль

1

Вивчення стану навчання, виховання та рівня навчальних досягнень  з предметів:

 

 

 

Наказ

Українська мова  (1-11класи)

 

Протягом місяця

Яромчик Т.М.,

Канецька Н.І.

Українська література (5-11 класи)

 

Протягом місяця

Канецька Н.І.

Літературне читання ( 4 класи )

Протягом місяця

Яромчик Т.М.

 

Математика (1-6 класи)

 

Протягом місяця

Яромчик Т.М.

Гаврало В.В.

 

Алгебра (7-11 класи)

Протягом місяця

Гаврало В.В.

 

 

Геометрія (7-11 класи )

Протягом місяця

Гаврало В.В.

 

2

Виконання заходів щодо організації  екстернатної форми навчання.

Протягом місяця

Гаврало В.В.

Наказ

 

 

3

Контроль за дотриманням вимог з ведення класних журналів, журналів гурткової роботи та факультативних занять та особових справ учнів

29.10.2020

Керівництво

Наказ

4

Проведення внутрішкільного контролю за відвідуванням учнями освітнього закладу; документальним підтвердженням пропущених уроків

26-30.10.

2020

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Наказ

5

Контроль за організацією освітнього процесу в 1-их класах 

Протягом місяця

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

 

Наказ

6

Класно-узагальнюючий контроль в:

 

5-их класах

 10-их класах

 

Протягом місяця

Заступники керівника

Гаврало В.В.

КанецькаН.І.

Наказ

Розділ VІІ. Організація виховної діяльності, роботи з батьками та громадськістю

 

1

Складання карти зайнятості учнів ліцею

Протягом місяця

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Інформація

2

Проведення Двомісячника  формування національних цінностей в учнів закладу освіти.

Протягом місяця

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Наказ

3

Проведення  заходів до Дня захисника України.

13.10.2020

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Інформація

4

Проведення загальношкільного  Дня патріота

08.10.2020

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Інформація

5

Проведення  вітальних заходів

до  Дня працівників освіти

 

02.10.2020

 

 

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Інформація

6

Проведення засідань батьківського комітету ліцею (Додаток 13).

23.10.2020

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Інформація

7

Проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек.

Протягом місяця

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Наказ

8

Учнівська конференція «Учнівське самоврядування в умовах сучасної школи: інновації та ініціативи».

21.10.2020

Педагоги-організатори

Інформація

9

Проведення Тижня протидії булінгу (цькування).

12-16.10.2020

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Наказ

10

Проведення заходів з нагоди Дня визволення України від фашистських загарбників.

23.10.2020

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Інформація

11

Проведення заходів до Дня боротьби із торгівлею людьми.

15.10.2020

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Інформація

12

Теоретичний семінар для батьків «Насильство в сім‘ї: фактори та групи ризику, види насильства, система протидії в Україні».

16.10.2020

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Інформація

13

Проведення заходів до Всесвітнього дня психічного здоров‘я.

09.10.2020

Практичний психолог

 Дударик Ю.Г.

Інформація

14

Зустріч з працівниками Центру соціальних служб для молоді, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, служби у справах неповнолітніх.

За окремим графіком

Заступник керівника

Набухотна О.І.

Інформація

15

Проведення осінніх канікул

26-10-01.11

2020

Керівник В.Г.Федорович

Наказ