План роботи на січень 2021

01.02.2021 14:07

                                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                    Керівник ліцею

                                                                                                                                    ______  В.Г.Федорович

 

План роботи

Сарненського ліцею № 2

на  січень 2020-2021 навчального року

№ з/п

Зміст діяльності

Термін проведен-ня

Відповідальні

Форма узагальне

ння

І. Управління освітнім  закладом та організація методичної роботи

з педагогічними працівниками

1

Засідання педагогічної ради.

05.01.2021

Керівник ліцею

Протокол

2

Проведення наради з питання організація освітнього процесу у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року.

05.01.2021

Керівник ліцею

Рекомендації

3

Проведення засідання методичної ради з питань:

1.Про вдосконалення професійної майстерності педагогічних працівників, результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних технологій.

2.Діяльність роботи шкільних методичних об'єднань  щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагога.

04.01.2021

Голова методичної ради

Протокол

4

Формування бази даних про випускників 9-х, 11-А класів з метою своєчасного отримання документів про базову та повну загальну середню освіту.

Протягом місяця

Заступник керівника

Канецька Н.І.

Інформація

5

Створення банку інформації щодо впровадження науково-методичної проблемної теми в навчально-виховному процесі.

Протягом місяця

Члени творчих груп

Каталог

6

 

 

Засідання школи молодого вчителя  «Шанс».

06.01.2021

Керівник школи молодого вчителя

Інформація

7

Інструктивна нарада з реалізації правил пожежної безпеки (згідно наказу МОН України  від 15.08.2019 № 954).

09.01.2021

Керівник ліцею

Інформація

8

Проведення  мовного практикуму.

04.01.2021

Грушевська Ж.П.

Інформація

9

Проведення  психологічного практикуму.

04.01.2021

Дударик Ю.Г.

Інформація

 

Проведення методичного аукціону «Формування конкурентоспроможної особистості. Нова українська школа».

 

26.01.2021

Заступник керівника Яромчик Т.М.

Рекомендації

ІІ. Атестація педагогічних працівників

1

Анкетування учнів, батьків, педагогічних працівників для визначення рейтингу працівників, які атестуються.

Протягом місяця

Практичний психолог

Інформація

 

 

ІІІ. Організація освітнього процесу в ліцеї  та  внутрішкільний контроль

1

Українська мова(1-11 класи)

Протягом місяця

 

Яромчик Т.М.

Канецька Н.І.

Наказ

 

Українська література (5-11 класи)

Канецька Н.І.

Літературне читання (4 класи)

Яромчик Т.М.

 

Математика (1-6 класи)

 

Алгебра (7-11 класи)

Гаврало В.В.

Геометрія (7-11 класи )

Гаврало В.В.

Основи здоров‘я (4-9 класи)

Яромчик Т.М.,

Канецька Н.І.

Інформатика (2-11 класи)

Набухотна О.І.

Історія України (5-11 класи)

Гаврало В.В.

2

Проведення предметного тижня математики, фізики, інформатики.

25-29.01

Заступник керівника

Гаврало В.В.

Наказ

3

Виконання заходів щодо організації  екстернатної форми навчання.

Протягом місяця

Заступник керівника

Гаврало В.В.

 

Інформація

 

4

Контроль за дотриманням вимог з ведення класних журналів, журналів гурткової роботи та факультативних занять та особових справ учнів.

05.01.2021

Керівництво

Наказ

5

Виконання заходів щодо підготовки до ЗНО для випускників 11 класів

Протягом місяця

Заступник керівника

Канецька Н.І.

Інформація

 

6

Аналіз  рівня  навчальних досягнень учнів за результатами виконання навчальних програм.

До 05.01.2021

 Заступники керівника

Яромчик Т.М.

Гаврало В.В.

Наказ

7

Контроль за станом харчування.

Протягом місяця

Заступник керівника
Набухотна О.І.

 

Наказ

ІV. Організація виховної діяльності, роботи з батьками та громадськістю

1

Різдвяний вертеп.

08.01.2021

Заступник керівника
Набухотна О.І.

 

Інформація

2

Проведення Місячника  формування в учнів ціннісних  загальнолюдських якостей.

Протягом місяця

Заступник керівника
Набухотна О.І.

 

Наказ

3

Заходи присвячені Дню соборності України.

 

22.01.2021

Заступник керівника
Набухотна О.І.

 

Інформація