План роботи на березень 2021

02.03.2021 16:19

План роботи

Сарненського ліцею № 2

на  березень 2020- 2021 навчального року

№ з/п

Зміст діяльності

Термін проведення

Відповідальні

Форма узагальне

ння

І. Управління освітнім  закладом та організація методичної роботи

з педагогічними працівниками

1

Проведення наради при директору

01.03.2021

Директор

Рекомендації

2

Проведення весняних канікул

22-26.03.2021

Директор

Наказ

3

Проведення методичної оперативної наради з питань організації та проведення творчих звітів учителів, які атестуються.

 

03.03.2021

 

Заступник директора

Канецька Н.І.

Рекомендації

4

Організація здійснення  педагогічними працівниками освітнього закладу нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки України, про порядок організованого закінчення 2020/2021 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-го класів.

Протягом місяця

Директор  ліцею

Інформація

5

Формування бази даних про випускників 9-х, 11-А класів з метою своєчасного отримання документів про базову та повну загальну середню освіту.

Протягом місяця

Заступник директора

Канецька Н.І.

Інформація

6

Виконання заходів щодо організації  екстернатної форми навчання.

Протягом місяця

 Заступник керівника

Гаврало В.В.

Інформація

7

Виконання заходів щодо    підготовки до ЗНО для випускників 11 класів.

Протягом місяця

Заступник директора

Канецька Н.І.

Інформація

8

Проведення методичного фестивалю «Через творчість до успіху».

15-31.03.2021

Заступник директора

Канецька Н.І.

Методичний фестиваль

9

Проведення методичного креатив-кейсу з теми «Формування демократичних компетентностей учнів як запорука успішного розвитку особистості.».

25.03.2021

Заступник директора

Набухотна О.І.

Інформація

10

Проведення  педагогічної ради «Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи». 

 

22.03.2021

12.00 каб.№ 7

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

Протокол

11

Проведення  мовного практикуму.

23.03.2021

Грушевська Ж.П.

Інформація

12

Проведення  психологічного практикуму.

23.03.2021

Дударик Ю.Г.

Інформація

ІІ. Атестація педагогічних працівників

1

Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності.

До 01.03.2021

Голова атестаційної комісії

Інформація

2

Підготовлення документів для проведення атестації педагогічних працівників.

До 22.03.2021

Члени атестаційної комісії

Інформація

3

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів з відповідних предметів; тестування педагогів для об’єктивного оцінювання їхньої роботи тощо.

До  15.03.2021

Члени атестаційної комісії

Інформація

4

Відвідування уроків та позаурочних заходів педагогічних працівників, які атестуються.

До  15.03.2021

за графіком

Члени атестаційної комісії

Інформація

5

Ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

До 15.03.2021

Члени атестаційної комісії

Інформація

6

Проведення засідання атестаційної комісії           І рівня Сарненського ліцею № 2.

 

    22.03.2021

10.00, каб.директора

Голова атестаційної комісії

Протокол

7

Вручення атестаційних листів педагогічним працівникам, які атестуються, під підпис

 23-25.03.2021

Секретар атестаційної комісії

Інформація

8

Подання клопотання до атестаційної комісії ІІ рівня про присвоєння певним педагогічним працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання.

До 31.03.2021

Голова атестаційної комісії

Клопотання

9

Підготовка наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань.

До 31.03.2021

Директор  ліцею

Наказ

Розділ ІІІ. Організація освітнього процесу та внутрішкільний контроль

1

Вивчення стану навчання, виховання та рівня навчальних досягнень  з предметів:

Протягом місяця

Заступники директора:

 

Наказ

Основи здоров‘я (4-9 класи)

Протягом місяця

Яромчик Т.М.,

Канецька Н.І.

 

Інформатика (2-11 класи)

Протягом місяця

Набухотна О.І.

 

Історія України (5-11 класи)

Протягом місяця

Гаврало В.В.

 

Всесвітня історія (6-11 класи)

Протягом місяця

Гаврало В.В.

 

2

Аналіз стану роботи з учнями з особливими освітніми потребами (доку­ментація, відвідування занять, анкетування учнів та їх бать­ків, співбесіди з учителями).

Протягом місяця

Заступник директора

Гаврало В.В.

 

Наказ

3

Аналіз ефективності роботи факультативів та предметних гуртків.

Протягом місяця

Заступники директора

Гаврало В.В.

Набухотна О.І.

Наказ

4

Проведення Тижня предметів мистецтва.

15-19.03.2021

Заступник директора

Набухотна О.І.

Наказ

 

 

 

 

 

Розділ ІV. Організація виховної діяльності, роботи з батьками та громадськістю

 

1

Проведення профорієнтаційної  роботи з учнями.

Протягом місяця

Заступник директора

Канецька Н.І.

Інформація

 

Проведення Місячника формування духовних цінностей у школярів.

Протягом місяця

Заступник директора

Набухотна О.І.

Наказ

2

Проведення заходів до Шевченківських  днів.

09-12.03.2021

Набухотна О.М.

Канецька Н.І.

Інформація

3

Проведення виховної години  «Життєвий шлях Т.Г.Шевченка».

05.03.2021

Зав.бібліотекою Дударик О.Г.

Інформація

4

Проведення  вітальних заходів

з нагоди 8-Березня.

 

05.03.2021

Заступник директора

Набухотна О.І.

Інформація

5

Проведення Тижня дитячої та юнацької книги (1-11 класи).

01-05.03.2021

Зав.бібліотекою Дударик О.Г.

Інформація

6

Проведення засідання батьківського комітету школи.

19.03.2021

Заступник директора

Набухотна О.І.

Інформація

7

Проведення теоретичного семінару для батьків з теми «Конфлікти. Стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях. Попередження жорстокого поводження з дітьми».

24.03.2021

Заступник директора

Набухотна О.І.

Інформація

Розділ V. Організація роботи щодо протидії булінгу (цькування) в учнівському середовищі

 

1

Проведення уроків відвертого спілкування:

1-4 класи - «Змінюй в собі негативне ставлення до інших»;

5-7 класи – «Допоможи собі рятуючи інших»;

8-11 класи  - «Стережись! Бо, що посієш те й пожнеш», «Про стосунки в учнівському середовищі».

02-06.03.2021

За окремим графіком

Класні керівники

Інформація

 

2

Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі»:

5 класи

6 класи

7-8 класи

9-11 класи

 

 

04.03

11.03

18.03

19.03

Практичний психолог

Дударик Ю.Г.

Інформація

 

3

Проведення години спілкування «Кібербулінг! Який він?».

Протягом місяця

Класні керівники

Інформація

 

4

Розповсюдження інформаційно-роздаткових матеріалів з теми  «Не стань жертвою булінгу!»

Протягом місяця

Учнівське самоврядування

Інформація

 

5

Визначення наявних знань учнів щодо ступеня ризику зараження ВІЛ-інфекцією при різних формах активності в побуті і повсякденному житті(Вправа «Ступінь ризику»),10 класи.

 

12.03.2021

Практичний психолог

Дударик Ю.Г.

Інформація

 

6

Вивчення ставлення дітей до школи, до класу, до вчителя («Незакінчені речення»),                                                          4 класи.

 

03-05.03

Практичний психолог

Дударик Ю.Г.

Інформація

 

7

Визначення агресивності учнів. Визначення рівня референтного кола спілкування (Тест «референтне коло»),                                                           6 класи.

 

15-16.03

Практичний психолог

Дударик Ю.Г.

Інформація

 

8

Визначення статусу кожної дитини в колективі. Соціометрія. 5-9 класи.

Протягом місяця

Практичний психолог

Дударик Ю.Г.

Інформація

 

9

Дослідження рівня креативності. Вербальний тест для дослідження креативності, 7 класи.

23-24.03

Практичний психолог

Дударик Ю.Г.

Інформація