Організація методичної роботи з педагогічними працівниками

Методичні об'єднання вчителів

Голови шкільних предметних методичних об’єднань

Суспільних дисциплін – Мацкова Т.М.

Предметів природничого циклу - Шапірко Н.С.

Іноземних мов - Лучечко І.В.

Української мови та літератури – Набухотна О.М..

Зарубіжної літератури – Матвієнко Т.С.

Математики, фізики та інформатики – Гамза А.У.

Предметів мистецтв – Дьякова І. Ю..

Фізичної культури - Панчук Н.І.

Початкових класів – Басиста О.П.

Науково-методична проблемна тема

«Створення інноваційного середовища для здійснення освітнього процесу, професійного зростання педагогів, формування компетентного випускника навчального закладу» 

        Методична робота з педагогічними кадрами у школі проводиться згідно з річним планом роботи школи та планом методичної роботи Сарненського ліцею № 2. У своїй роботі методична служба школи керується Конституцією України, Законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національною доктриною розвитку освіти України, рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 17.08.2000 р. «Про ключові проблеми розвитку загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійно-технічної освіти» в контексті послання Президента України до Верховної Ради «Україна: поступ у ХХІ століття», новим Державним стандартом початкової, базової  та повної загальної середньої освіти, наказом відділу освіти Сарненської районної державної адміністрації «Про структуру, змісту і форм методичної роботи з педагогічними працівниками  в 2019-2020 навчальному році», Положенням про шкільний методичний кабінет.

    Методична робота у школі спрямована на підвищення кваліфікації вчителів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, яка сприяє впровадженню в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій, педагогічного досвіду.

    Зміст методичної роботи в школі та її організація відображені в розділі річного плану «Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу».

    Головним завданням методичної роботи в школі є: науково-методичне забезпечення  навчально-виховного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних працівників, забезпечення їх професійною інформацією, виявлення та вивчення педагогічного досвіду, допомога в розробці та впровадженні інноваційних програм, методик, технологій.

    Методична робота у школі проводиться за принципом моніторингу діагностичної діяльності, де враховуються інтереси і запити різних категорій педагогів, що дозволяє виявити основні напрямки методичної роботи і спрямувати її на розвиток природних здібностей школярів, формування їх творчої особистості, організацію диференційованого та профільного навчання шляхом застосування інтерактивних методик.

План

роботи  Сарненського ліцею №2

над науково – методичною проблемною темою ««Створення інноваційного середовища для здійснення освітнього процесу, професійного зростання педагогів, формування компетентного випускника навчального закладу» 

І етап. Діагностичний етап (серпень – грудень 2018 р.)

 

з.п.

Сплановані заходи

Дата

проведення

Форма проведення

Відповідальний

1

Аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних та окремих проблем науково-методичної роботи:

1.1.         Аналіз роботи школи за рік.

1.2.         Вивчення рівня навчальних досягнень учнів:

-        моніторинг державної підсумкової атестації;

-        діагностичні контрольні роботи;

-        семестрові контрольні роботи.

1.3. Вивчення рівня вихованості учнів.

1.4. Вивчення психологічного клімату в учнівському та вчительському колективах.

Серпень-грудень

 

Серпень

 

 

 

Вересень

 

 

Грудень

Листопад - грудень

Форма узагальнення – «Самоаналіз роботи навчального закладу»

Творча група

 

 

ЗНВР

 

 

 

 

 

ЗВР,

практичний психолог

2

Анкетування, діагностування вчителів з метою виявлення рівня професійної компетентності, володіння педагогічними технологіями.

2.1. Створення творчої групи з метою виявлення проблем, накреслення шляхів подальшої методичної роботи.

2.2. Засідання методичної ради з метою вироблення критеріїв діагностування педагогічного колективу.

2.3. Обробка даних з анкетування. Виявлення рівня проблем.

Вересень – жовтень

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

Діагностування,

анкетування

 

 

Методична рада

ЗНВР,

практичний психолог

 

Голова методичної ради

 

 

Творча група

3

Відвідування уроків, позакласних заходів з метою виявлення професійного рівня вчителів.

Вересень - листопад

Відвідування уроків

ЗНВР, ЗВР

4

Формування науково-методичної проблемної теми, обґрунтування її актуальності.

4.1. Обговорення науково-методичної проблемної теми на засіданні педагогічної ради.

4.2. Затвердження науково-методичної проблемної теми педагогічною радою.

Грудень

Протокол 

ЗНВР, творча група

5

Теоретичне обґрунтування  науково-методичної проблемної теми.

5.1. Вивчення науково-методичної літератури з проблемного питання.

5.2. Ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки з проблемного питання.

5.3. Організація самоосвітньої роботи педагогів школи із визначеної проблеми.

Грудень

Опрацювання методичної та психолого –педагогічної літератури

Голова методичної ради, педагогічний колектив

6

Визначення основних напрямків методичної діяльності шкільних методичних об`єднань із питання реалізації основних завдань науково-методичної проблемної теми.

Листопад

Засідання методичного об`єднання

Голови МО

7

Нарада при директору: аналіз інформації (анкет, діаграм тощо); аналіз відвіданих уроків, виховних заходів, гуртків, факультативів.

Визначення єдиних напрямків роботи в колективі над проблемою.

Листопад

Нарада

Директор, члени творчої групи

8

Видання методичного бюлетеня «Робота над науково-методичною проблемною темою»

Грудень

Методичне видання

Члени творчої групи

9

Створення діагностичної картки з метою виявлення рівня підготовки колективу до вирішення проблем. Створення картотеки досвіду роботи вчителів школи.

Грудень

План роботи

Голова методичної ради

10

Складання плану роботи над науково-методичною проблемною темою.

Грудень

План роботи

Голова методичної ради, члени творчої групи

11

Проведення круглого столу «Індивідуальний підхід у роботі з учнями з низьким рівнем знань».

Листопад

Круглий стіл

ЗНВР

Канецька Н.І.

12

Проведення семінару «Особистісне  зростання  учня  як  мета і результат   гуманістичного виховання.

Листопад

Семінар

ЗВР

Набухотна О.І.

13

Проведення психолого-педагогічних консиліумів:

«Адаптація учнів 5 класів до навчання в основній школі»

 «Підготовка учнів 10 класів до впровадження Державного стандарту повної загальної середньої освіти»

 «Адаптація учнів 1 класів до навчання в школі».

 

Жовтень

 

 

Жовтень

 

 

Листопад

 

Консиліум

ЗНВР

Гаврало В.В.

 

ЗНВР

Канецька Н.І. ЗНВР

Яромчик Т.М.

 

14

Підведення підсумків І етапу (діагностичного) реалізації науково-методичної проблемної теми.

Грудень

Нарада при директору

ЗНВР 

Канецька Н.І.

 

 

 

hh3> 

План

роботи  Сарненського ліцею №2

над науково – методичною проблемною темою «Створення інноваційного середовища для здійснення освітнього процесу, професійного зростання педагогів, формування компетентного випускника навчального закладу» 

ІІ етап. Теоретичне обґрунтування науково-методичної проблемної теми

(січень-травень 2019 р.)

 

з.п.

Сплановані заходи

Дата

проведення

Форма проведення

Відповідальний

1

Визначення науково-методичної проблемної теми школи, обґрунтування її актуальності

Січень

 

Методична рада

Голова методичної ради

2

Складання плану роботи над проблемною темою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу

Січень- лютий

 

Методична рада

Голова методичної ради

 

3

Проведення семінарів:

«Формування в учнів уміння вчитися»

«Нова українська школа – нові підходи до навчання та виховання»

 

Січень-березень

Січень

Семінар

ЗНВР

Канецька Н.І.

ЗНВР

Яромчик Т.М.

 

4

 

 

 

Педагогічна рада 

 

 

Директор

5

Методичний фестиваль «Через творчість до успіху»

Березень

Методичний фестиваль

ЗНВР,

Канецька Н.І.

6

Створення банку інформації щодо впровадження науково-методичної проблемної теми в освітньому процесі

Січень- травень

Каталог

Члени творчих груп

7

Проведення круглих столів:

 «Партнерська та продуктивна технологія у виховному процесі»

«Самоосвіта – запорука розвитку творчої діяльності вчителя»

«Нові прогресивні технології – шлях до формування життєвих компетентностей учнів»

 

Січень

 

Лютий

 

Березень

Круглий стіл

ЗВР

Набухотна О.І.

 

ЗНВР Гаврало В.В

 

ЗНВР

Яромчик Т.М.

8

Проведення психолого-педагогічного консиліуму «Психологічна готовність четвертокласників до навчання в основній школі» .

Травень

Консиліум

ЗНВР

Яромчик Т.М.

9

Засідання методичних об’єднань вчителів-предметників «Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі викладання навчальних дисциплін»

 

 

 

ІІІ етап. Підготовка до впровадження проблемної теми

(серпень-грудень 2019 р.)

з.п

Сплановані заходи

Період

проведення

Форма проведення

Відповідаль

ний

1

Оформлення довідково-інформаційного куточка з визначеної проблемної теми в методичному кабі-неті школи. (Проблемна тема, алгоритм реалізації, план роботи за етапами тощо).

Вересень  

довідково-інформаційний куточок

Голова методичної ради

2

Складання картотеки ре-комендованої літератури з проблемної теми для опрацювання.

 Жовтень

картотека 

Голова методичної ради, члени творчої групи

3

Вивчення роботи шкіл, які працюють над аналогічними проблемними темами.

Жовтень  

ознайомлення з досвідом

Члени творчої групи

4

Нарада при директору:

  • про початок роботи навчального закладу на ІІІ етапі проблемної теми;
  • про підготовку звіту роботи над проблемною темою на ІІІ етапі.

 

Вересень  

 

 

грудень    

 

нарада

 

 

нарада

 

Голова методичної ради

Голова методичної ради

5

Діагностичні контрольні роботи з метою вивчення рівня знань учнів.

 

Грудень  

контрольні роботи

Заступники керівника

6

Виставка-ярмарок педагогічних ідей учителів з визначених проблемних тем.

Листопад  

виставка

Заступники керівника

7

Круглий стіл «Використання інноваційних технологій та творчих здібностей у системі роботи вчителів початкових класів. (за участю вихователів ДНЗ)

Жовтень

круглий стіл

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

8

Методичний аукціон «Майстерність учителя на уроці»

Вересень-Листопад  

Педагогічні  читання

Заступник керівника

Канецька Н.І.

9

Семінар «Найбільш типові помилки у роботі вчителів та шляхи їх подолання.

Грудень

Семінар

Заступник керівника

Гаврало В.В.

10

Проведення тематичної педагогічних рад:

«Реалізація пріоритетних напрямків виховної діяльнотсі в умовах впровадження НУШ (педагогіка партнерства).» О.І. «Професійне зростання педагогів як умова удосконалення самоосвіти вчителя»;

 

 

 

Жовтень

 

 

 

 

Грудень

Педагогічна  рада

 

Заступник керівника

Набухотна О.І.

 

 

Заступник керівника

Канецька Н.І.

11

Методичний креатин-кейс

«Удосконалення виховної діяльності школи шляхом налагодження партнерських відносин з учасниками освітнього процесу».

Листопад

Методичний креатин-кейс

 

Заступник керівника

Набухотна О.І.

 

 

ІV етап. Творчий етап

(січень 2020 р. - травень 2022 р.)

з/п

Сплановані заходи

Період

проведення

Форма проведення

Відповідальний

1

Засідання методичної ради з питань визначення рівня методичних досягнень, затвердження плану роботи навчального закладу на творчому етапі роботи над науково-методичною проблемною темою, шляхів реалізації проблемної теми через різні методичні підрозділи.

січень

2020 р.

методична рада

Голова методичної ради

2

Розроблення творчою групою основних положень, рекомендацій, методів, заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі нав-чального закладу, кожного педагога.

лютий- березень 2020 р.

 

 

Члени творчої групи

 

3

Методична студія:

Розвиток пізнавальної активності і творчих здібностей школярів: досвід і проблеми педагогічної практики.

 

Лютий 2021

Методична студія

 

Заступник керівника

Канецька Н.І.

 

4

Обговорення запропонованих рекомендацій творчої групи на засіданнях всіх структурних методичних підрозділів закладу, вироблення заходів стосовно їх реалізації.

березень 2020 р.

 

методичні об’єднання

Голова методичної ради

5

Організація відвідування уроків, годин класного керівника, позакласних заходів, вивчення та виконання вчителями запропо-нованих методичних рекомендацій.

січень

 2020 р. – травень

2022 р.

відвідування уроків

Члени творчої групи

6

Упровадження в практику роботи вчителів перспективного педаго-гічного досвіду з проблемної теми.

січень

2020 р. – травень

2022 р.

відвідування уроків

Члени творчої групи

7

Вдосконалення методики аналізу відвіданих уроків  керівниками методоб’єднань.

згідно графіка

методична рада

Голова методичної ради

8

Створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми в освітній процес закладу.

січень – березень

2022 р.

банк інформації

Голова методичної

 ради, члени творчої групи

9

Випуск методичного  бюлетеня  за результатами  роботи на творчому етапі роботи над проблемною темою, оформлення довідково-інформацій-ного куточка.

травень

2022 р.

методичний бюлетень

Члени творчої групи

 

Педагогічні ради:

«Створення умов щодо реалізації Концепції Нової української школи в навчально-методичному забезпеченні учнів початкових класів»;   

 

2019-2020н.р.

 

 

 

Педради

 

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

 

«Основні напрямки розвитку інноваційних процесів в освітньому закладі»;

Лютий

2020 р.

 Заступник керівника

Канецька Н.І.

«Роль особистості вчителя у формуванні творчого працездатного учнівського колективу;

2019-2020н.р.

 

 

Заступник керівника

Гаврало В.В.

 

«Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи»;

2020-2021н.р.

 

 Заступник керівника 

Канецька Н.І.

«Нова українська школа – це школа для життя в ХХІ столітті»;

2020-2021н.р

 

 

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

«Педагогічна творчість колективу школи»;

2021-2022 н.р

 

 

Заступник керівника

Гаврало В.В.

«Роль учнівського самоврядування у формуванні активної життєвої позиції та лідерських якостей в контексті викликів сучасності»;

Квітень

 2022 р.

 

 

Заступник керівника

Набухотна О.І.

 

«Виховання на загальнолюдських цінностях учнів закладу як ключовий компонент освітнього процесу в умовах нових стандартів освіти».

2022н.р

 

Заступник керівника

Набухотна О.І.

 

10

Семінари:

«Формування пізнавальних інтересів у навчанні через співпрацю учителя і учнів»; 

 

«Забезпечення інноваційного підходу до освітнього процесу в ГПД»;

 

 

«Інклюзивна освіта. Навчаємо і виховуємо разом»;

 

 

«Формування ключових компетентностей учнів через активізацію пізнавальної діяльності на уроках у початковій школі»;

 

«Урахування психологічних аспектв при активізації пізнавальних аспектів учнів в умовах гуманізації освітнього процесу».

 

Згідно із стратегією розвитку

Семінар 

 

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

 

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

 

Заступник керівника

Гаврало В.В.

 

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

 

Заступник керівника

Канецька Н.І.

11

Ярмарок педагогічної творчості. Досвід роботи вчителів з реалізації науково-методичної проблемної те-ми.

Листопад

20120,2021 рр.

Ярмарок 

Члени методичної ради

12

Проведення методичного фестивалю (відкриті уроки, позакласні заходи з пред-метів, виховні години, гро-мадські огляди знань, за-няття факультативів та гуртків за технологіями особистісно орієнтованого навчання та виховання).

березень 2020-2022рр.

Фестиваль 

Члени методичної ради

13

Зустрічі за круглим столом:

«Системна підтримка дітей  особливими освітніми потребами в умовах нового освітнього простору»;

«Формування міжпредметних компетентностей у процесі тематичного навчання»;

«Дидактичні можливості народної педагогіки в навчанні та розвитку особистості молодших школярів»;

«Інноваційні  технології у виховному процесі»;

«Виховання соціально активної особистості як пріоритетна складова виховної діяльності»;

«Особистісне зростання як перед-умова демократичного виховання особистості».

 

Згідно рограми розвитку

Круглий  стіл

 

Заступник керівника

Гаврало В.В.

 

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

Заступник керівника

Набухотна О.І.

ЗВР

Набухотна О.І.

14

Методичні тижні наставника та молодого вчителя (заняття, відкриті уроки, виставки з метою визначення рівня реалізації на творчому етапі роботи над  науково-методичною проблемною темою).

Згідно плану роботи школи молодого вчителя

відвідування уроків

Наставники, молоді вчителі

15

Методичні аукціони:

«Особливості організації освітнього середовища: середовище, що належить дітям»; (2019-2020) «Формування конкурентоспроможної особистості. Нова українська школа».

 

 2019-2020н.р

 

 

 

2020-2021н.р.

Методичний аукціон

 

Заступник керівника

Яромчик Т.М.

 

 

Заступник керівника

Гаврало В.В.

16

Тренінги:

«Гра по-новому, навчання по-іншому в освітньому просторі Нової української школи»;

«Ефективність уроку – результат організації активної діяльності вчителів і учнів».

 

 

2019-2020н.р.

 

 

2021-2022н.р

Тренінг

 

Заступник керівника  

Яромчик Т.М.

 

Заступник керівника 

Гаврало В.В.

 

 

17

Методичний ринг

«Особливості організації освітнього процесу».

 

2020-2021н.р

Методичний ринг

 

ЗНВР

Яромчик Т.М.

 

18

Методичний креатив-кейс

«Формування демократичних компетентностей учнів як запорука успішного розвитку особистості»;

 «Виховна діяльність класного керівника щодо виховання учнів на загальнолюдських цінностях»;

«Виховання учнівської молоді зорієнтованої на ведення здорового способу життя».

 

Згідно стратегії

розвитку

Методичний креатив-кейс

 

ЗВР

Набухотна О.І.