Української мови та літератури


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-методична проблемна тема методичного об’єднання (2019-2020 н.р.)

   «Формування національно свідомої, духовно багатої особистості, яка володіє вміннями й навичками вільно  користуватися засобами рідної мови»

Завдання:

-виховання свідомого прагнення до вивчення української мови та літератури;

-вироблення у школярів компетенцій комунікативно виправдано користуватися засобами мови в різних життєвих ситуаціях;

-ознайомлення з мовною системою як основою для формування мовних умінь і навичок;

-формування духовного світу учнів,цілісно світоглядних уявлень,загальнолюдських ціннісних орієнтирів;

-навчання здійснювати на основі поєднання особистісно зорієнтованого, комунікативно-діяльнісного, соціокультурного підходів ,

-впроваджувати новітні технології засвоєння знань, контролю й оцінювання результатів навчання.

             

План засідань МО вчителів української мови й літератури

 І  засідання

1. Аналіз роботи МО  за минулий рік, творчі надбання, проблеми, питання.

2. Ознайомлення з інструктивно-  методичними   рекомендаціями на 2019-2020 н.р.

3. Обговорення  та    затвердження   плану  роботи  МО на 2019- 2020н.р.

4. Діагностика  вчителів.

5. Розгляд на погодження календарно- тематичного планування предметів філологічного циклу.

ІІ  засідання   

1. Особливості обдарованої дитини та завдання педагога щодо її виховання.

2. Обговорення стану підготовки учнів до предметних олімпіад. 

3. Звіт про проведення Тижня української мови.

ІІІ засідання               

1. Оптимальне використання інноваційних технологій на уроках української мови та літератури.

2. Розвиток мислення та мовлення учнів у процесі вивчення української мови та літератури на основі     впровадження новітніх технологій.

ІV засідання                                      

1. Підготовка одинадцятикласників до ЗНО з української мови та літератури. Форма, структура та зміст тестових завдань.                                                                                    

2. Зернини передового педагогiчного досвiду (презентацiя вчителями власних педагогiчних iдей. Захист iнновацiй).

3. Стан виконання навчальних програм.

4.Підсумки роботи МО за 2019-2020 н.р. та подання пропозицій на 2020-2021 н. р.